Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

COMS Warszawa

ul. Wynalazek 4 , 02-677 Warszawa
rejestracja@coms.pl


Rejestracja pacjentów:
Tel. 885 557 582   

Rejestracja dla kadry narodowej:
Tel. 697 072 667
                                      
Godziny otwarcia:
Poniedziałek              08:00 - 16:00
Wtorek                      08:00 - 18:00
Środa                        08:00 - 18:00
Czwartek                   08:00 - 18:00
Piątek                       08:00 - 16:00
 
Sekretariat:
telefon (22)  602 06 85
sekretariat@coms.pl

Biuro projektu unijnego wady postawy, otyłość
Tel 885  557  585 , mail: projekty@coms.pl

Filia w Gdyni

ul. Olimpijska 5/9, Gdynia 81-538
rejestracja.gdynia@coms.pl

Rejestracja pacjentów: 
Tel. 58 765 07 96

Rejestracja dla kadry narodowej: 

Tel. 697 072 667

Godziny otwarcia:
Poniedziałek               10:30 - 18:00
Wtorek                       10:30 - 18:00
Środa                         10:30 - 18:00
Czwartek                    10:30 - 18:00
Piątek                         08:00 -15:30

 „Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej”

ul. Wynalazek 4, 02-677 Warszawa
rejestracja.cmkid@coms.pl

Rejestracja pacjentów:
Tel. 885 557 582
Rejestracja dla kadry narodowej: 

Tel. 697 072 667
kadra@coms.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek              08:00 - 16:00
Wtorek                      08:00 - 18:00
Środa                        08:00 - 18:00
Czwartek                   08:00 - 18:00
Piątek                       08:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Kontakt
Dane kontaktowe:
LUB
Twój numer IP: 100.28.227.63 | ec2-100-28-227-63.compute-1.amazonaws.com | 100.28.227.63

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w korespondencji jest Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej COMS Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63A, Warszawa 02-091, e-mail: sekretariat@coms.pl, nr tel.: 22 3179909.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i e), art. 7 i art. 9 ust. 2 RODO i w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zakończenia postępowania w sprawie a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej:
Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych w Biurze Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej COMS Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63A, Warszawa 02-091
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@coms.pl
Telefon kontaktowy: 22 3179909