Status prawny SP ZOZ COMS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Status prawny SP ZOZ COMS

2021-12-13

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

ul. Wynalazek 4
02- 677  Warszawa
telefon sekretariat - 22 602 06 85

NIP: 5261723881
REGON: 000289259
KRS: 0000220245
 
Rejestr Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej  prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.